Dit Lijf

juni 28, 2022

Ze was 16 toen ze verdween, voor de 3e keer. Na 5 weken werd ze gevonden, liggend op de vloer, achter een bed op zolder.

Ieder jaar opnieuw komen er volgens het landelijke Centrum Seksueel Geweld 100.000 nieuwe gevallen van seksueel geweld bij. Het merendeel van de mensen die dit meemaken (jaarlijks 99.000 mensen), zwijgt daarover.

Het boek ‘Het Lijf’ vraagt aandacht voor de vrouwen en mannen die dagelijks een eenzame strijd moeten leveren om in eigen lijf, leven en gedachten te kunnen overleven. Het biedt inzicht in de impact op een jong leven, veroorzaakt door onrecht, psychisch misbruik en seksueel geweld enerzijds en de manier waarop de samenleving, vanuit verschillende beroepsgroepen, daar mee omgaat anderzijds.

Dit lijf is interessant voor zowel overlevers en hun naasten, als ook beroepsprofessionals, die met de thematiek van vermissing, psychisch misbruik en seksueel geweld te maken hebben. Het kan als instrument worden ingezet in de onderlinge communicatie tussen overlevers en beroepsprofessionals. Daarnaast is het boek interessant voor liefhebbers van fotografie en bijzondere vormgeving.

Het is een ode en eerbetoon aan zij die overleven of gebleven zijn in stilte.

Een one of a kind. Met dagboek fragmenten, indringende foto’s en reacties van betrokken professionals. Plus een theoretische uitleg over trauma, dissociatie en behandeling.

Een boek dat als je het mij vraagt overal moet liggen. Op scholen, in ziekenhuizen, GGZ, huisartsen, politie, justitie en opvang.

In dit project heb ik samengewerkt met de anonieme schrijfster van Dit Lijf en kunstenares *. Vanaf het prille begin heb ik dagboek fragmenten doorgenomen, onderzocht welke bruikbaar waren en welke soms te heftig waren. Een intens en aangrijpend project dat aardig onder de leden ging zitten.

Een project wat soms maanden stil lag omdat het niet te voegen was in een project framework vol deadlines en CTA’s. Daar was het te speciaal, te kwetsbaar en te gevoelig voor. De ambitie om met crowdfunding de voorfinanciering te doen werd ruimschoots behaald. Maatschappelijk betrokken instanties als *** doneerden mee.